Data-analist met Power BI ervaring

 • 's-Gravenhage
 • Van 2900 tot 4300 per maand
 • 36
 • HBO

Altijd al data analist willen worden? MAYFORCE is op zoek naar een Data-analist met Power BI ervaring en verdien tot wel 4300 bruto per maand (obv 40 uur). Bel naar 010 26 88 144 en wij vertellen graag meer.


In Nederland hebben 1,5 miljoen mensen te maken met het bedrijf. Sommigen betalen een eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden, verblijf in een zorginstelling of een persoonsgebonden budget. Anderen gaan op reis met medicijnen waarvoor een verklaring nodig is die de opdrachtgever afgeeft. Daarnaast voert het bedrijf regelingen uit voor mensen die anders buiten het Nederlands zorgstelsel vallen.

Wat ga je doen?
Binnen het bedrijf werken we met het 3 lines of defencemodel. Vanuit deze rol ga je aan de slag om de 1e lijn hiervan in te richten/te versterken. We komen van een situatie waarin de 2e lijn sterk aanwezig is en dit wil/moet loslaten. In deze rol help je de staf en leidinggevenden om het fundament neer te leggen voor de first line of defence en zorg je ervoor dat vanuit het fundament gebouwd en verbeterd kan worden. Eindresultaat is dat we als de opdrachtgever via de 1e lijn aantoonbaar uitvoeren, voorspelbaar presteren en systematisch verbeteren. Daartoe hebben we de effecten en resultaten benoemd op het gebied van heldere verantwoordelijkheden en bevoegdheden, een compleet instrumentarium (P&C cyclus, risicoanalyses, stuurinformatie) en kennis en vaardigheden. Je hebt dan ook aantoonbare ervaring met het opbouwen van deze vormen van interne beheersing.

 • Je gaat samen met de managers, regeling analisten en regeling controllers ervoor zorgen dat de (kritische) prestatie indicatoren voor de grote geldstroom bepaald worden en opgeleverd worden in PowerBI. Daarnaast ondersteun je de bestuurlijke verantwoording trajecten door rapportages te ontwerpen en op te leveren conform de eisen de daarvoor worden gedefinieerd.
 • Jij gaat met de eerstelijn managers, regelingcontrolers en regeling analisten business requirements identificeren en deze vertalen naar en verwerken in rapportages. Je gaat rapportages opstellen en analyseren. Daarnaast beschik jij ook ruime ervaring met het toetsen van de betrouwbaarheid van de door jouw opgeleverde rapportages. Je levert zowel een functionele als een technische specificatie voor iedere rapportage op en draagt deze over aan de rapportage eigenaren.
 • Je helpt de eigenaren van de rapportages om te controleren dat de rapportages nog steeds betrouwbaar zijn. Je spreekt af met de product owners wanneer zij de opgeleverde rapportage opnieuw op betrouwbaarheid moeten toetsen (bijv. nadat applicatie of andere systeem wijzigingen). Je neemt eindverantwoordelijkheid voor de opgeleverde rapportages.
 • Je gaat de toegevoegde waarde van de rapportages bespreken en met de eerste lijn evalueren en waar nodig na oplevering verbeteren.

Waar willen we graag jouw talent voor inzetten?

Klanten kiezen niet voor het bedrijf, maar krijgen te maken met onze dienstverlening. Daarbij handelen we vanuit wet- en regelgeving gefaciliteerd door (zo veel mogelijk) gedigitaliseerde standaard processen. Maar als een situatie daarom vraagt – bij betalingsproblemen bijvoorbeeld of omdat de klant niet de dupe mag zijn van een fout – bieden we maatwerk.
Het bedrijf voert een aantal regelingen uit: de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en regelingen met betrekking tot zorgverzekeringen en buitenland (Buitenland).
Het bedrijf heeft de komende jaren een gezamenlijke veranderopgave gericht op 3 focuspunten: ‘Vereenvoudiging ICT’ (waarbij we verouderde systemen willen vervangen en handwerk willen reduceren), ‘Roadmap In Control’ (waarbij we expliciet willen blijven aantonen dat we verantwoord met publiek geld omgaan) en ‘Cultuur’ (waarbij integraal management, verbinden, vertrouwen en verantwoordelijkheid centraal staan).

Deze rol speelt zich af binnen het veranderprogramma Roadmap In Control. Dat zich richt op het realiseren van de volgende opgave:
Het bedrijf van de toekomst kenmerkt zich als een lerende organisatie waarin collega’s systematisch en vanuit duidelijke verantwoordelijkheden, samenwerken aan het verbeteren van de processen en de dienstverlening. Plan Do Check Act passen we vanzelfsprekend toe, met een focus op het voorkomen van problemen (first time right principe). Dit zal leiden tot minder verrassingen en een meer voorspelbare uitvoering.

Het bedrijf van de toekomst is in control, waarbij we “in control” definiëren aan de hand van drie kenmerken:

 • Aantoonbaar uitvoeren – de opdrachtgever voert zijn taken rechtmatig en doelmatig uit en kan dat aantonen.
 • Voorspelbaar presteren – de opdrachtgever stelt doelen en treft adequate maatregelen zodat deze doelen ook behaald worden.
 • Systematisch verbeteren – de opdrachtgever verbetert de eigen processen en dienstverlening systematisch, op basis van inzicht in de werkelijk situatie.

Het programma Roadmap In Control is verantwoordelijk voor het creëren van het instrumentarium en het eerste toepassen daarvan, waarna overgedragen wordt aan de lijn voor implementatie (uitgangspunt is daarbij: zoveel mogelijk voortbouwen op hetgeen reeds aanwezig is).
De lijn is verantwoordelijk voor het oplossen van bekende issues en het identificeren en oplossen van (nu nog) onbekende issues in de lijn. Hierbij ondersteunt het programma. Voor beide zaken is extra capaciteit benodigd.
Onze ideale kandidaat is goed in zijn/haar functie mede door het hebben van een duidelijke eigen visie, maar ook door het goed om kunnen gaan met weerstand. Het resultaat wordt nooit uit het oog verloren en data wordt gezien als een enthousiasmerend middel om teams mee te krijgen. Dit altijd met het klantperspectief als primair vertrekpunt.


Over de opdrachtgever:
Schakel tussen burger en overheid
De opdrachtgever voert de regelingen uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) én vertaalt de wet- en regelgeving naar begrijpelijke en toegankelijke informatie. Zo bieden we onze klanten inzicht en overzicht binnen de regelingen en loketten in het zorgdomein. Op deze wijze vormen we de verbindende schakel tussen burgers en overheid. En, dragen we bij aan een effectieve, efficiënte en betrouwbare overheid.
De zorgvuldige uitvoering van onze wettelijke taken is onze grootste verantwoordelijkheid. Daarbij gaat het er in publieke dienstverlening om dat burgers met eenvoud en gemak weten waar zij aan toe zijn. En dat wij daarbij rekening houden met de persoonlijke situatie. Burgers hebben recht op een snelle, foutloze en gemakkelijke dienstverlening. Wij doen dat zoveel mogelijk geautomatiseerd en gemakkelijk en bieden maatwerk voor mensen die dat nodig hebben.


Functie-eisen:
Hierbij zoeken we enthousiaste, gedreven professional met deze kennis en vaardigheden:

Kennis

 • Je bent vaktechnisch sterk als data analyst. Je bent in staat data-analyses op te zetten en uit te voeren die bijdragen aan de probleemanalyse en oplossing;
 • Je bent in staat om de juiste test en implementatie strategie te bepalen voor de op te leveren rapportages;
 • Je hebt goede kennis van data-analyse software en dashboard rapportage software zoals PowerBI;
 • Je kunt duidelijk, goed schrijven en bent bekend met de standaarden voor functionele en technische rapportage specificaties.

Profiel

 • Je brengt een dosis enthousiasme en ervaring mee en kan die ook overbrengen;
 • Je bent pro-actief en een zelf-starter;
 • Je bent analytisch en redactioneel sterk.

Ervaring

 • Je hebt ervaring met beheersvraagstukken in complexe financiële en uitvoeringsprocessen;
 • Tevens bepaal en definieer je de informatiebehoefte en vertaal jij deze naar stuurinformatie;
 • Je hebt meerdere jaren ervaring in het zelfstandig opleveren van betrouwbare rapportages in PowerBI;
 • Je bent gewend om in grote organisaties met complexe IT-infrastructuur en een veelheid aan systemen en databases te werken;
 • Je vind je weg makkelijk en bouwt snel effectieve relaties met mensen in de eerste lijn en service afdelingen;

Dit breng je ook nog mee

 • Afgeronde relevante HBO+/WO opleiding;
 • Aantoonbare ervaring met data-analyse en de daaropvolgende vertaling naar business wensen;
 • Ervaring met het opstellen van rapportages;
 • Ervaring met proces mining is een pré;
 • Hands on mentaliteit, executiekracht, oplossend- en doorzettingsvermogen;
 • Adviesvaardigheid;
 • Politiek bestuurlijke sensitiviteit;


Wat wij bieden:

 • Een functie en salaris met groei;
 • Eigen People manager die samen met jou een ontwikkelplan maakt;
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • Regelmatig evaluatiegesprekken om te peilen of jij op je plek zit;
 • Gezellige borrels met professionals;
 • Sporten met Onefit;
 • Jouw talent staat bij ons voorop (en geven regelmatig leuke attenties).
 • Reiskosten worden vergoed.


Hoe ziet de sollicitatieprocedure eruit?
Na het versturen van jouw CV, nemen wij binnen 48 uur contact met je op. Hierna nodigen we je graag uit voor een informele kennismaking op ons kantoor. Is er een klik? Dan nodigen we jou graag uit voor een volgend gesprek met de opdrachtgever. Dit doen we om jou een impressie te geven hoe het bedrijf is en om echt even kennis te maken met het team waarmee jij komt samen te werken. Zie jij jezelf al helemaal zitten en is er een klik van beide kanten? Dan ontvang je zo snel mogelijk een reactie met het aanbod van de werkgever.